Pojedynek szlachetnych

I czyż to dziwne że Pocock nie chce darmo jeść chleba? Zresztą nie jestem ja ludożercą; będziesz pan miał wygodne łóżko, lampkę i biblią. Pójdźmy!
JULIUSZ.
Ciekawe!
Ale idźmy nareszcie, bo prawdziwie jestem zmęczony.
POCOCK.
Więzień stanu! Byli tu oni za Karola, i za Wilhelmów, i za Anny, a ostatni był przed dwudziestu laty.
(Pocock otwiera drzwi w, głębi. Odchodzą.)
Scena 5.
Wchodzą LORD I NORTH, za nimi KIDD I TROTTER. Lordów poprzedza służba, która staje u drzwi. PÓŹNIEJ Pocock.

LORD
(do Trottera).
Więźnia odebrałeś?
TROTTER.
Tak, mój lordzie, umieszczony w baszcie królewskiej.
NORTH
(do Kidda).
Lina okrętowa była w użyciu?
KIDD.
Nie, mój lordzie, więzień zachowywał się, jak prawdziwy mąż stanu, to jest milczał.
LORD.
Tem lepiej.
(Do Trottera.)
Młoda pani wróciła?
TROTTER.
W tej chwili z Peggy wysiadła przed swoim pawilonem.
NORTH.
Więc wszystko wykonane?
KIDD.
Wszystko, podług instrukcyi.
(Wchodzi Pocock z drzwi wiezienia i z impetem zamyka je na klucz.)
LORD
(podniesionym glosem).
Cóż Pocock powie?
POCOCK.
Co Pocock, mój lordzie?
Pocock dziękuje Bogu za chwałę Harveyów! Gwiazda nasza jeszcze nie zgasła. Więzienia pełne, to znaczy że się nas boją., a szanować muszą.
NORTH.
Dobrze, Pocock; gdy się nas boją, wtedy i szanują.
POCOCK.
A rozumie się, mój lordzie!
LORD.
Jak się zachowuje więzień?
POCOCK.
Jak każdy więzień stanu.
Z początku rzucił się na łóżko i parzył w sufit.
(Lordowie spoglądają znacząco na siebie).
LORD.
Pocock, polegam na tobie.
POCOCK.
Albo to Pocock nie wie, mój lordzie, co znaczy więzień stanu? Pocock za niego głową, odpowiada i basta.
NORTH
(do lorda).
Chociaż to jest arcy-zabawne, troszkę jednak lękam się wigów. Gdy się dowiedzą., uderzą na gwałt i możemy upaść.
LORD.
Bądź spokojny.
(Do Trottera.
)
Obstawić drogi i park ludźmi!
TROTTER.
Stanie się, jak każesz, mój lordzie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 Nastepna>>