Pojedynek szlachetnych

)

NORTH.
Peggy, czy płacz sprawia ci ulgę w boleści?
PEGGY
(wybuchając płaczem).
O tak, mój lordzie!
NORTH.
Wypłacz się więc, a gdy ci będzie lżej, daj nam znać.
PEGGY.
Jaż, już, mój lordzie. Peggy, gdy potrzeba, potrafi i płacz ukoić.
LORD
(zbliżając się do Peggy).
A teraz odpowiedz mi stanowczo, pod najuroczystszą, przysięgą...
PEGGY.
Drżę cała...
LORD.
Czy młody dżentelman nie miał jakichkolwiek powodów domyślać się, kto jest twoja pani?
PEGGY
(z podniesioną wgóre ręką, uroczyście).

Żadnych!
NORTH.
Czy nikt nigdy przed nim się nie zdradził?
PEGGY
(j. w. ).
Nigdy! Nigdy jego noga nie przestąpiła progu zamku.
Gdy deszcz padał, siadywali u mnie, w moim pokoju, i opowiadali sobie, że aż serce rosło. Ja nazywałam młoda lady moją dzieciną, jak wtedy gdy miała lat dwa...
NORTH.
Dosyć.
LORD.
Lecz mógł ją widywać na operze, lub w Hydeparku.
PEGGY.
W Hyde-parku nie bywała umyślnie.
LORD.
Za to na oporze bywała. Peggy
(robi minę, jakoby iemu nie była winna).


LORD.
Dobrze, a teraz mów wyraźnie, czego żądasz?
PEGGY.
Ja? ja niczego nie żądam, mój lordzie.
NORTH.
Przyszłaś więc tylko z wizyta?
PEGGY.
Przyszłam, przyszłam, bo...
(tragicznie. )
"Jak długo jeszcze myślą, pastwić się nad nami?
" — zawołała nareszcie sama do siebie moja dziecina, moja pani, milcząca przez noc całą i całe rano.
SŁUŻĄCY
(drzwi otwiera na oścież).

Szlachetna córka lorda Brougham, młoda lady Lidya.
PEGGY.
Ha!
(ucieka bocznemi drzwiami, któremi weszła. Lordowie patrzą na siebie zdziwieni. )

NORTH.
James, przygotuj się — mnie brak odwagi. Pierwszy raz Northom brakło odwagi.
(Wychodzi pośpiesznie na lewo od widzów, znikając za kotarą. )


Scena 5.
LORD HARVEY I LIDYA.
(Lidya, w czarnej, długiej sukni, wbiega i staje. )
LORD.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 Nastepna>>