Reklama:

Zapraszamy:

Pojedynek szlachetnych

Cóż mu winna ta cicha kraina, która nam zostawiła przykłady bohaterstwa, wzory piękna, pieśń, tragedyą i wielkie idee filozofów? Niech przepadną materyaliści, pozytywiści!
Wytępić, wytępić ich, ratować społeczeństwo!
LORD
(z mocą )
Będziesz miał zadośćuczynienie, zupełne zadośćuczynienie, panie Kuff.
(Do Pococka.
) Przywołać więźnia!
(Pocock odchodzi.)

KUFF
(zaambarasowany, wahająco ).
Jednak, gdyby można go oszczędzić... młody ten człowiek tyle ma wiadomości.
Łacina jego przypomina mi Salustyusza.
(Nagle, stanowczo.)
Jeżeli ja, mój lordzie, mam wpływać na twój sąd i potem dźwigać to na sumieniu...
(Błagalnie.
)
Mój lordzie, to niepodobna! Lord.
Grecyą spotwarza... niech ginie!
NORTH.
Tak, tak, pod naszym dachem niewolno Grecyi spotwarzać.
KUFF.
Niezupełnie ją spotwarzał, mój lordzie, niezupełnie, nie chcę być kłamcą,. North. Panie Kuff, cofasz się?
KUFF
(tłumacząc się ).
Ależ-bo mówił...
mówił tylko, że już czas abyśmy dalej o własnych szli siłach i nie oglądali się na Grecyą. ( Zapala się. ) Ależ to bezczelność, odwracać się od Grecyi!
NORTH.
Od Homera!
Biada tym, którzy się odwracają od Homera!
KUFF
(zapominając się ).
Biada!
LORD.
Biada barbarzyńcom! Wytępić ich!
KUFF.
Wytępić!...
(Reflektuje się.
)
Ależ, mój lordzie, ja myślę o przekonaniu zaślepionych.
LORD.
A toż co?
pan Kuff, nieubłagany nieprzyjaciel nowatorstwa i szatańskich wyrobów materyalizmu, mówi o przekonaniu?... Niema przebaczenia dla ludzi urągających ideałom ludzkości!
KUFF.
(zapalając się ).
O nie! to prawda... Ależ mój lordzie, zabijać...
NORTH
Wszak sam tego chciałeś, panie Kuff.
POCOCK
(wchodzi ).
Więzień czeka.
KUFF.
(rzuca się naprzód ).
Błagam o zwłokę!
LORD
Zgoda, dwadzieścia cztery godzin zostawiam dla stanowczego zwrócenia przestępcy na drogę prawdy. Panie Kuff, pracuj!
KUFF.
Dziękuję.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 Nastepna>>