Pojedynek szlachetnych


Panowie, zawieszam dyskusya.
(Kuff i Kidd schylają głowy).
NORTH.
Peggy, proszę, opowiadaj wyłącznie o swem nieszczęściu.
PEGGY.
Otóż o mojem nieszczęściu.
Moja najdroższa panienka nie chce wdziać welonu. Nie wiś o tem, że nie mieć welonu przy ślubie, jest to bardzo zła wróżba. A jakby jej było ślicznie!
LORD.
Pros ją o to w naszem imieniu koniecznie. (Peggy Moi spuszczając oczy).
NORTH.
Czy jeszcze jedno nieszczęście, Peggy?
PEGGY.
Chciałam, chciałam prosić waszej lordowskiej mości, aby i mój, to jest Buli, był także obecny przy uroczystości. Już go ubrałam.
NORTH.
Buli musi być świadkiem
PEGGY
(kłania się).
A zatem wasze lordowskie moście życzą sobie welonu?
North.Życzymy sobie i prosimy.
(Peggy odchodzi.
Cicha a zażarta dyskussya Kuffa z Kiddem trwa dalej).

LORD.
Hola!
moi panowie, zapraszam was abyście raczyli wkroczyć w dziedzinę XIX-go wieku, przystąpić do spraw będących na porządku dziennym. Panie Kidd, cóż się dzieje z naszą.
znajomą z Wild-street?
KIDD.
Wszystko przygotowane — kareta czeka.
NORTH.
Tam gdzie Kidd kroczy... Kidd jak dalej? Kidd
(z powagą).

Wślad za nim idą: rozsądek i przezorność, — a nie spryt, jak chciałeś, mój lordzie! Spryt posiadają, przekupnie i dzicy, a rozumni ludzie mają.
rozsądek i przezorność
(Dumne na Kuffa spojrzenie. Kuff rozrusza ramionami).
SŁUŻĄCY 2-GI
(wchodzi)
Karaty zaproszonych zajeżdżają...
LORD.
Otworzyć salę recepcyjną.
Wezwać notaryusza,
(służący odchodzi. Lord do Northa).
A my przyprowadźmy swoich
(Lordowie podają, sobie
ręce i ściskają się. Lord idzie do drzwi na prawo, North na lewo.
Po ich odejściu wchodzi Bull, ubrany arcykomicznie).
Scena 12.
KUFF, KIDD PÓŹNIEJ NOTARYUSZ.
KUFF
(do Kidda)
No, no, panie Kidd, już to artystą, i helenistą nie jesteś, dlatego nie umiesz ocenić prawdziwej piękności w sztuce.
KIDD.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 Nastepna>>